למה?‏ > ‏

למה צמים בתשעה באב?

5 אירועים קשים אירעו לישראל בתשעה באב:
  1. חטא המרגלים - גזירה שישראל לא יכנסו לארץ ישראל.
  2. נחרב בית המקדש הראשון על ידי נבוכדנצר מלך בבל (586 לפנה"ס)
  3. נחרב בית המקדש השני על ידי חייליו של טיטוס (70 לספירה)
  4. נלכדה העיר ביתר על ידי אדריאנוס קיסר רומא (135 לספירה).
  5. נחרשה העיר ירושלים לאחר כשלון מרד בר כוכבא, והקמתה של איליה קפיטולינה במקומה (135 לספירה).
דברים אלה מתבססים על המשנה במסכת תענית:
"בתשעה באב: נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה, ובשנייה, ונלכדה בית תור, ונחרשה העיר.  משנכנס אב, ממעטין בשמחה" (תענית ד', ו')

מלבד אירועים אלה, שבגינם אנו צמים, ידועים אירועי פורענות רבים נוספים שאירעו לעם היהודי, כגון:
  • מועד מימוש הצו לגירוש ספרד (1492).
  • פרוץ מלחמת העולם השנייה (1914).
  • פרוץ מאורעות תרפ"ט (1929).
יום תשעה באב חותם את תקופת בין המיצרים, שנושאת עמה משמעויות סימבוליות נוספות לפורענויות המתרחשות בעם ישראל, כמו גם לאסונות, מלחמות וגזרות המתרחשות בתקופה זו.

ויקיפדיה מומלצת