למה?‏ > ‏

למה מדליקים מדורות בל"ג בעומר?

  1. כשרשב"י (רבי שמעון בר יוחאי) נפטר היה אש סביב מיטתו (?)
  2. הרומאים גזרו מיתה על רבי שמעון. הוא התחבא במערה,
  3. כשרבי שמעון יצא מן המערה, היה שורף אנשים בעיניו. המדורה היא סמל לשבריריותו של העולם, שאלמלא זכותו של רבי שמעון היה נשרף.