למה?‏ > ‏

למה צמים בי"ז בתמוז?

5 אירועים קשים אירעו לישראל בי"ז בתמוז:
  1. משה רבנו שבר את לוחות הברית לאחר חטא העגל.
  2. קרבן התמיד בוטל -  קורבן קבוע, שהיו מקריבים בבית המקדש פעמיים כל יום: בבוקר ובין הערביים (70 לספירה)
  3. נפרצו חומות ירושלים בתקופת בית שני (70 לספירה)
  4. שרף אפסטמוס את התורה.
  5. והעמיד צלם בהיכל.
דברים אלה מתבססים על המשנה במסכת תענית:
"בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל" (תענית ד', ו')

ביחס לשני האירועים האחרונים, איננו יודעים מי היה "אפסטמוס", מתי זה היה ואיפה זה קרה, ויש כאן השערות רבות.

י"ז בתמוז הוא היום הפותח את תקופת בין המצרים, שהם שלושת השבועות שבין שבעה עשר בתמוז, היום שבו הובקעה חומת ירושלים, לתשעה באב, היום שבו חרב בית המקדש.