חידות

שקל עשרים פרחים

עליתי לרכבת, שם שילמתי 40 אגורות לנסיעה הלוך, 40 אגורות לנסיעה חזור, וכן קניתי בשקל עשרים פרחים. כמה כסף נשאר לי?

כבה ונכבה

איש גבוה, איש בינוני ואיש נמוך הולכים במדבר. פתאום הם רואים עמוד. הם מסתכלים לתוך העמוד ורואים אור כבה ונכבה, כבה ונכבה. מי ראה את האור ראשון?

דף ונייר

ספינה עם 200 נוסעים טובעת. איש אחד ניצל. יש לו ביד דף ונייר ומותר לו לכתוב רק שתי מילים. איזה מילים הוא יכתוב?

הכרזת החודש

קהילה חותמת חוזה עם חזן, ובחוזה תנאי שהוא בוחר מנגינה שונה לכל הכרזת החודש. הוא מכין 12 מנגינות, והנה כעבור שנתיים חלה שנה מעוברת. החזן אומר שיש לו רק 12 מנגינות והקהילה מעוניינת לפטר אותו. האם היא רשאית לעשות זאת? 

ת: לא, משום שאין הכרזת החודש על חודש תשרי, וכך מספיקות לו בעצם 12 מנגינות (לומדים זאת מהמילה "כסה", וכן משום שרוצים לערבב את השטן שלא "יכין" עצמו לקראת ראש השנה ויקטרג על בני ישראל).

דג וחצי

דג וחצי שוקל קילו וחצי. כמה שוקל קילו דגים?

תרנגולת וחצי

תרנגולת וחצי מטילה ביצה וחצי ביום וחצי. כמה ביצים מטילה תרנגולת אחת ביום אחד? 

ת: תרנגולת וחצי מטילה ביצה וחצי ביום וחצי, ולכן תרנגולת וחצי מטילה ביום אחד ביצה אחת, ותרנגולת אחת מטילה ביום אחד שני שליש ביצה.

הסוסים והבן השני

אב הוריש לשלושת בניו את כל רכושו, שהיה ארבע סוסים זהים לחלוטין ויקרים מאד. בצוואתו הורה להם "שאף אחד לא יקבל יותר מהשני". הבנים קיימו את צוואתו במדויק. כיצד חילקו ביניהם את הסוסים?

ת: "שאף אחד לא יקבל יותר מהשני". השני למעשה קיבל שני סוסים.

הדייגים החרוצים

אם ידוע שאיש וחצי מצליחים לדוג דג וחצי במשך יום וחצי כמה ידוגו ששה אנשים במשך שבוע?

ת: שישה אנשים ידוגו 28 דגים במשך שבוע. שישה אנשים ידוגו באותו הזמן (יום וחצי) פי 4, כלומר 6 דגים, ואותם שישה ידוגו במשך שבעה ימים 28 דגים כי הזמן גדל פי 7 חלקי 1.5. מכאן שצריך לעשות (7 חלקי 1.5) כפול 6 ונקבל 28.

אמת ושקר בצומת 

אדם נוסע במדבר ומגיע לצומת דרכים בה אינה יודע לאן להמשיך. הוא פוגש בצומת איש מקומי המתיר לו לשאול אותו שאלה אחת בלבד.
ידוע כי במדבר זה חיים שני שבטים: שבט שכל אנשיו דוברי אמת בלבד ושבט שכל אנשיו משקרים תמיד.
איזו שאלה עליו לשאול את האיש שפגש, שאינו יודע מאיזה שבט הוא?
הערה: אנשי שני השבטים מכירים טוב את הדרכים במדבר ויודעים שבני שבט אחד דוברי אמת ובני שבט שני שקרנים.

ת: הוא ישאל: אם אשאל אדם מהשבט שלך לאן לפנות כדי להגיע ליעדי, מה יענה לי? הסבר: אם הנשאל הוא מהשקרנים, הוא יודע שכל אחד מהשבט שלו ישקר ואז הוא יענה את ההיפך, כי גם הוא שקרן. אם הנשאל הוא מדוברי האמת, הוא יודע שכל אחד מהשבט שלו דובר אמת ואז תשובתו תמיד תהיה אמת.

כמה זמן למלא בריכה?

ברז אחד ממלא את בריכה אחת ב-20 שעות. ברז אחר ממלא את אותו בריכה ב-30 שעות. כמה זמן יקח לשני הברזים יחדיו למלא את הבריכה?

ת: הופכים את זה לשברים. ברז אחד ממלא בשעה 1/20 מהבריכה (בשבר פשוט) והברז השני ממלא בשעה 1/30 מהבריכה בשעה. מרחיבים את 2 השברים ומחברים ומקבלים 25/300. 300/25 שווה 12! התשובה היא 12.

הנורה החמה

יש מרתף , במרתף יש 3 מפסקים במצב OFF של 3 נורות הנמצאות בקומה מעל. מותר לצאת רק פעם אחת מהחדר. עליך לבדוק איזה מפסק מתאים לאיזו מנורה.

ת: מדליקים מפסק אחד ל-5 דקות; אח"כ מכבים ומדליקים מהר מפסק אחר; יוצאים מהחדר; בודקים איזו מ-2 המנורות המכובות חמה, היא מתאימה למפסק שהרמתם ראשון; המפסק השני זה מה שדולק; השלישית - נורה כבויה וקרה.

30 דקות לפני כיבוי


5 אנשים רוצים לחצות נהר באמצע הלילה, בעזרת סירה שיכולה להכיל עד 2 אנשים. לכל איש לוקח לחצות את הנהר 1, 3, 6, 9, 11 דקות בהתאמה. כאשר חצייה של שני אנשים, תבוצע בזמן האיטי מבין השניים. לרשותם מנורה שיכולה להאיר במשך 30 דקות. כיצד עליהם לחצות את הנהר, לפני שהמנורה תכבה? 

ת: 1,3 עוברים 1 חוזר, נשאר: 30-3-1=26
11,9 עוברים, 3 חוזר, נשאר 26-11-3=12
6,1 עוברים, 1 חוזר, נשאר 12-6-1=5
1,3 עוברים, נשאר 5-3=2. כולם עברו ונשארו עוד 2 דקות.

המקום השני

אם אתה משתתף במירוץ ועקפת את המקום השני, באיזה מקום אתה כעת?

ת: עכשיו תהיו מקום שני, כיוון שלפני שעקפתם את המקום השני הייתם מקום שלישי.

הסוס הנותר

היה היה פעם מגדל סוסים גזעים ולו שלושה בנים. במותו הוריש את רכושו לשלושת בניו לפי החלוקה הבאה : 
  •  חצי לבן הבכור.
  •  שליש לבן האמצעי.
  •  תשיעית לצעיר.
במהירה התברר שכל רכושו, 17 סוסים גזעים. וכאן העניינים החלו להסתבך. איך מחלקים 17 סוסים לחצי, שליש ותשיעית ? לא ניתן לחלק 17 ל-2 ולא ל-3 וגם לא ל-9. התיעצו הבנים ברואה החשבון, במנהל החשבונות, בעורך הדין ובאנשים אחרים אך פתרון לא צמח מזה.

לאחר זמן מה נזכרו בחבר של אביהם המנוח, גם הוא מגדל סוסים, איש חכם ומורה למתמטיקה לשעבר. האיש הסכים לנסות לעזור להם אך בקש כמה ימים למחשבה.לאחר כמה ימים הוא אמר להם : "אני חושב שפתרתי את בעיתכם".

"כפי שידוע לכם גם לי יש סוסים גזעים. אתן לכם בהשאלה סוס אחד ואז יהיו לכם 18 סוסים. 
18 מתחלק ל-2 והאח הגדול יקבל 9 סוסים.
18 מתחלק ל-3 והאח האמצעי יקבל 6 סוסים.
18 מתחלק גם ל-9 והאח הקטן יקבל 2 סוסים וכך נקיים את צוואתו של ידידי הטוב, אביכם המנוח.
 ולסיום 17=9+6+2 ולכן נשאר סוס מיותר שאותו כמובן תחזירו לי".


  • "אני הולכת, אבל אין לי רגליים; יש לי לשון, אבל איני מדברת; קושרים אותי אך אני יכולה לזוז. מי אני?" נעל.
  • למה המכסה של הביוב בצורת עיגול ולא ריבוע? אילו מכסה הביוב היה בצורת ריבוע, בעת פתיחת המכסה הוא היה נופל פנימה על צידו, כיוון שהאלכסון בריבוע ארוך יותר מהצדדים. בעיגול המכסה אינו יכול ליפול פנימה.
  • מה המשותף לבעלי-החיים הבאים: דב-נמלים, כלב ים, אריה-ים וסוס יאור? המשותף שהשמות של הבעלי חיים ממש לא קשורים לסוג של הבעל חיים, דב נמלים הוא לא דב, כלב ים הוא לא כלב, אריה ים לא אריה וסוס יאור לא סוס.
  • איש זקן בן שבעים-שמונים חצה את הכביש. איך קוראים לאיש? שמו: נים.
  • אני מופיעה פעם בשנייה, פעם שעה, ופעם בשנה. מי אני? האות ש'.
  • יש לי רגליים ואני הולכת על הראש. מי אני? כינה.
  • איזה מספר אם תוסיפו לו את המספר 3 או תכפילו אותו ב3 תקבלו את אותה תוצאה? 1.5.