שיאים תנ"כיים

ארוכים וקצרים

 • הספר בעל מספר הפרקים הגדול ביותר בתנ"ך: ספר תהילים - 150 פרקים.
 • הספר הארוך ביותר: ספר ישעיהו - 66 פרקים.
 • הספר הקצר ביותר: ספר עובדיה - פרק אחד בלבד (21 פסוקים).
 • הפרשה הארוכה ביותר: נשא - 176 פסוקים. יש בה גם הכי הרבה מילים (2264) והכי הרבה אותיות (8632).
 • הפרשיות עם מספר הפסוקים הנמוך ביותר: וילך - 30 פסוקים, ניצבים - 40 פסוקים, וזאת הברכה - 41 פסוקים.
 • הפרשה הקצרה ביותר בפועל: וזאת הברכה. למרות שיש פרשיות עם פחות פסוקים, בפועל לפרשה זו מספר המילים הנמוך ביותר (512) ומספר האותיות הנמוך ביותר (1969).
 • הפרשה הכי משופעת במצוות: כי תצא (74 מצוות - 27 עשה, 7 ל"ת)
 • הפרק הארוך ביותר בתנ"ך: פרק קי"ט בספר תהילים (176 פסוקים -  פסוקים המסודרים לפי סדר הא"ב – 8 פסוקים לכל אות).
 • הפרק הקצר ביותר בתנ"ך: פרק קי"ז בתהילים (2 פסוקים).
 • הפסוק הארוך ביותר: "וַיִּקָּרְאוּ סֹפְרֵי הַמֶּלֶךְ..." (מגילת אסתר ח', ט' - 43 מילים).
 • הפסוקים הקצרים ביותר: "אָדָם שֵׁת אֱנוֹשׁ" - (דברי הימים א' - א', א'; 3 מילים, 9 אותיות) "וּבְנֵי דָן חֻשִׁים" (בראשית מ"ו, כ"ג - 10 אותיות).
 • המילה הקצרה ביותר: האות ה' בפתיחת הפסוק "הֲ לַה' תִּגְמְלוּ זֹאת" נחשבת לתיבה בפני עצמה (דברים ל"ב, ו').
 • המילים הארוכות ביותר: שלוש מילים בתנ"ך בנות 11 אותיות: והאחשדרפנים (מגילת אסתר), וכעלילותיהם (יחזקאל ז', מ"ד), וכתועבותיהן (יחזקאל ט"ז, מ"ז).
 • האותיות השכיחות ביותר בתורה:  אותיות אהו"יהאות י' (31,530 הופעות), האות ו' (30,513 הופעות), האות ה' (28,052 הופעות) והאות א' (27,057 הופעות). אחריהן האות ל' (21,570 הופעות)
 • האותיות הנדירות ביותר בתורה: האות ט' (1805 הופעות), האות ס' (1840 הופעות). האות ף' (סופית) מופיעה רק 834 פעמים.

שמות

 • שם גבר הרווח ביותר: 14 אנשים קרויים זכריה, 14 קרויים משולם. 13 קרויים יואל. אם השמות זכריה וזכריהו נחשבים לשם אחד, אזי זהו שמם של 27 אנשים בתנ"ך.
 • שם אישה הרווח ביותר: 5 נשים נקראו בשם מעכה, ביניהן אשת דוד ואשת רחבעם. 3 נשים נקראו תמר: כלת יהודה, בת דוד (אחות אמנון) ובת אבשלום.
השם הנזכר ביותר- דוד מופיע 1023 פעמים. במקום השני – משה.
השם הארוך ביותר- "פלא יועץ, אל גבור, אבי עד, שר השלום" (ישעיהו ט` 5).
שם גבר ארוך ביותר- נבוכדראצור מלך בבל (ירמיהו מ"ט 28).
העיר בעלת שמות רבים ביותר- ירושלים, שנקראה גם עיר שלם, אריאל, עיר יבוס, ציון, עיר דוד ועוד כינויים רבים.
בעל השם המופיע בצורות רבות ביותר- נבוכדנאצר מלך בבל, שנתכנה גם נבוכדאצר, נבוכדאצור, נבוכדנצור.
שם אישה הארוך ביותר- הצללפוני, מבנות שבט יהודה (דברי הימים א` ד` 3), שלפי הדרש הייתה אשת מנוח ואשתו של שמשון.
שם המקום הנזכר ביותר- ירושלים מופיעה 700 פעם בשם זה (מהן רק 4 פעמים עם האות י` אחרי הל`).

בעלים ונשים~
בעל נשים רבות ביותר- שלמה המלך, שהיו לו אלף נשים.
אישה רבת בעלים- מיכל בת שאול, שבעליה היו עדריאל המחולי, דוד ופלסי בן ליש.
הראשון שהיה בעל שתי נשים- למך: נשותיו היו עדה וצילה.

מלחמה ושלום~
תקופת השלום הממושכת ביותר- בימי השופט אהוד בן גרא – תקופה שעליה נאמר כי הארץ שקטה שמונים שנה. בימיהם של כמה שופטים נאמר כי הארץ שקטה ארבעים שנה.
הקרב שכל משתתפיו נהרגו- הקרב בבריכת גבעון, שכל 24 משתתפיו נהרגו (שמואל ב` ב` 13).
קרב רב מלכים- הקרב בעמק השדים; השתתפו בו תשעה מלכים (בראשית י"ד).

בנים ובנות~
ריבוי בנים- לשופט גדעון היו 70 בנים (שופטים ח` 30), ואפשר כי אבימלך, שהרג את בני גדעון אחיו, היה הבן ה71. גם למלך אחאב נולדו 70 בנים (מלכים ב` י` 1). עבדון בן הלל הפרעתוני, השופט השנים עשר, היה אב ל40 בנים (שופטים י"ב 9).
ריבוי בנות- לרחבעם היו 60 בנות (דברי הימים ב` י"א 21). לאבצן, השופט מבית לחם, היו 30 בנות (שופטים י"ב 9).
בנות מפורסמות- בת יפתח, שהייתה בת יחידה. בנות צלופחד, שהוליד רק בנות: מלכה, נועה, חוגלה, מחלה, תרצה.

צום ואבל~
צום ארוך ביותר- ארבעים יום וארבעים לילה – צום משה (שמות ל"ד 28).
צום קצר ביותר- צום שלושה ימים: אסתר ונערותיה (אסתר ד` 16).
הצעיר ביתומים- יואש בן אחזיה, שהיה בן שנה במות אביו.

בעלי חיים וצמחים~
בעל החיים הגדול ביותר- הלויתן (ישעיהו כ"ז 1). על התנינים נאמר שהיו גדולים (בראשית א` 21).
בעל חיים רב כינויים- האריה שכונה גם: שחל, לביא, ארי, כפיר וליש (איוב ד` 11-10).
פסוק שנזכרים בו עצים רבים ביותר- ישעיהו מ"א 19: "אתן במדבר ארז שיטה והדס ועץ שמן, אשים בערבה ברוש תהדרר ותאשור יחדיו".
בעלי חיים קטנים ביותר- נמלה (משלי ו` 6) ופרעוש )(שמואל א` כ"ד 14).
בעלי חיים מהירים ביותר- הנמר (חבקוק א` 8) והנשר (ירמיהו ד` 13) מוזכרים כבעלי חיים מהירים. על עשהאל נאמר כי היה מהיר "כאחד הצביים אשר בשדה" (שמואל ב` ב` 18) ושבט נפתלי נמשל ל"איילה שלוחה" (בראשית מ"ט 21).
עצים גבוהים וחסונים- התמר והארז: "צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה" (תהילים צ"ב 13).

מספרים~
מספר גדול ביותר- אלף אלפים ומאה אלף: מספרם של שולפי החרב בקרב בני ישראל במפקד שערך דוד (דברי הימים א` כ"א 5).
מספר קטן ביותר- עשירית" והאומר עשירי האיפה הוא" (שמות ט"ז 36).

מלכים~
מלכות ארוכה ביותר- מלכות מנשה בן חזקיהו מלך יהודה: 55 שנים.
מלכויות קצרות- זמרי מלך שבעה ימים בלבד. שלום בן יבש מלך חודש ימים. יהואחז ויהיויכין מלכו שלושה חודשים כל אחד.
שושלות ארוכות- בית יהוא – חמישה מלכים (יהוא, יהואחז, בן יהוא, יואש בן יהואחז, ירבעם בן יואש, זכריהו בן ירבעם). בית עומרי – ארבעה מלכים (עומרי, בנו אחאב, ובני אחאב אחזיה ויהורם).
הגדולה בממלכות- ממלכת אחשורוש שהקיפה 127 מדינות.
הצעיר במולכו- יואש, שהיה בן שבע במולכו.
המבוגר במולכו- יהושפט, שהיה בן 35 במולכו.

שופטים~
השופט ששפט תקופה ארוכה ביותר- תולע בן פואה (23 שנה).
השופט ששפט תקופה קצרה ביותר- יפתח הגלעדי (6 שנים).

נביאים~
הגדול בספרי הנביאים- ישעיהו: 66 פרקים.
הקצר בספרי הנביאים- עובדיה – פרק אחד.
הנביא הראשון שנזכר בתנ"ך- אברהם (בראשית כ` 7).
הנביא שהתנבא לפני מלכים רבים- הושע שהתנבא בימי עזיהו, יותם, אחז וחזקיהו, מלכי יהודה, ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל.
הנביאה הראשונה הנזכרת בתנ"ך- מרים (שמות ט"ו 20). נביאות אחרות: דבורה, נועדיה, חולדה. גם אשת ישעיהו מכונה נביאה (ישעיהו ח` 3).

תוחלת החיים~
מאריכי חיים- מתושלח: 969 שנים, ירד: 962 שנים, נח: 950 שנים, אדם: 930 שנים, שת: 912 שנים, אנוש: 905 שנים.
הצעיר במתים הנזכרים בתנ"ך- הבן הראשון שילדה בת שבע לדוד מת כעבור שבוע ימים (שמואל ב` ב` 18).
האישה שגילה בעת מותה נזכר בתנ"ך- שרה, שנפטרה בגיל 127 (בראשית כ"ג 1).
הקשיש במולידים- נח היה בן 500 שנה כאשר הוליד את חם, שם ויפת.
תאומים- התאומים המפורסמים ביותר הם יעקב ועשיו שנולדו לרבקה ויצחק. תאומים מפורסמים אחרים: פרח וזרח בני יהודה.

גבוה יותר, חזק יותר~
הגבוה באנשים- עוג מלך הבשן (דברים ג` 11). גלית – שש אמות וזרת גבוהו (שמואל א` י"ז 4).
החזק ביותר- שמשון: הרג אלף איש בלחי החמור (שופטים ט"ו 15). שמגר בן ענת: הרג 600 איש במלמד הבקר (שופטים ג` 31).

תכונות ואפיונים~
גברים יפים: שאול, דוד, אבשלום.
נשים יפות: שרה, רבקה, רחל ואסתר.
שמן: עגלון מלך מואב.
חזק: שמשון.
מהיר: עשהאל.
החכם באדם: שלמה המלך.
שיכורים: נח ולוט.
בעל ייסורים: איוב.
נבל: נבל הכרמלי.
בוגד: זמרי בן סלוא.
נאמנה: רות.

זכות ראשונים~
בעל המקצוע הראשון- הבל (רועה צאן).
הרוצח הראשון- קין (הרג את הבל אחיו).
העיר הראשונה- חנוך (נקראה על שם בנו של קין).
הנכד הראשון- חנוך בן קין נכד לאדם וחווה.
הראשון שהיה בעל שתי נשים- למך, בעל לעדה, ולצילה.
המוסיקאי הראשון- יובל (שנגן בכינור ובעוגב).
הנגר הראשון- נח, בונה התיבה.
המתכת הראשונה- זהב.
הנביא הראשון- אברהם, הוא הראשון המכונה בתואר זה.
ą
Eliram Elgrably,
22 באוג׳ 2012, 12:49
ą
Eliram Elgrably,
22 באוג׳ 2012, 12:48
Comments