צו נאמן - סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור

באוגוסט 2009 נכנס לתוקפו צו עליו חתם שר המשפטים דאז, יעקב נאמן, המגביל את האפשרות להגיש בקשות רשות ערעור על החלטות שונות בהליכים אזרחיים - כך שניתן לערער עליהן רק במסגרת הערעור על פסק הדין כולו.


 "החלטה אחרת" חריגים
 קביעה ושינוי של מועדי דיון ומועדים להגשת כתבי טענות 
החלטה על היקף כתבי טענות 
החלטה להאריך מועד הקבוע בחיקוק ניתן להגיש בר"ע על החלטה שמשמעותה סגירת האפשרות לפתוח בהליך, כגון: החלטה לדחות בקשה להארכת מועד להגשת ערעור
הודיות, שאלונים וגילוי מסמכים כלליאין מניעה להגיש בר"ע על החלטות אחרות כגון: גילוי מסמך ספציפי, עיון במסמכים וטענת חיסיון.
שלבי הדיון בהליךאין מניעה להגיש בר"ע אם בית המשפט שהדיון יישמע במפוצל או שיתקיים דיון נפרד בתביעה שכנגד / הודעת צד ג'. 
הזמנת עדים, סדר שמיעת העדים ושאלות המוצגות לעדיםניתן להגיש בר"ע אם בית המשפט דחה בקשה לזימון עד או בקשה להגיש ראיה, או כל החלטה בעניין בקשה לעדות מוקדמת 
סדר הבאת עדויות ואופן הגשת העדויותניתן להגיש בר"ע על החלטת שופט בעניין מתן עדות מחוץ לכתלי בית המשפט, ובכלל זה היוועדות חזותית 
החלטה לקבל בקשה לביטול פסק דין או ביטול החלטה 
החלטה בעניין שכר טרחהאם ניתנה לאחר פסק הדין ואינה נבלעת בו, לרבות מקרים בהם לא התייחס ביהמ"ש לשאלה זאת בכלל. 
החלטה לתת רשות להגן / להסכים לקבלת התנגדות לביצוע שטר 

ישנם חריגים נוספים בהם לא תינתן בר"ע - לא ברשות ולא בזכות, כגון: החלטה על סיווג עניין כעניין כלכלי. במקרה זה אפילו על החלטת רשם לא ניתן להשיג.
Comments