04 פתיחת הליכי הוצל''פ והמצאת אזהרה


 1. מה נדרש זוכה להמציא לשם בקשת ביצוע?
 1. נספחים:
  1. העתק פס"ד + אישור המצאה.
  2. יפוי כוח לעורך-הדין המייצג.
  3. פרטי חשבון בנק.
  4. אישור בדבר פרטי החייב. במקרים הבאים:
   1. אי התאמה בין פרטי החייב לפרטים אודותיו במרשם האוכלוסין (למשל: כתובת אחרת).
   2. החייב אינו יחיד.
   • חריג: רשם ההוצל"פ רשאי לפטור מאישור בדבר פרטי החייב מטעמים מיוחדים שירשמו.
   • סרב רשם ההוצל"פ לאשר בקשת ביצוע ללא צירוף אישור בדבר פרטי החייב? ניתן לפנות לרשם תוך 10 ימים.
Comments