28 מועדים ופגרות

 1. מתי ומי רשאי להאריך מועדים?
 2. ממתי מתחילים לחשב מועדים בהליך?
 3. מה דינם של ימי שבתון?
 4. מהי תקופת פגרת בתי המשפט?
 5. האם ימי פגרה נספרים במניין הימים? חריג.
 6. מה דין סיום מועד שנופל על תקופת פגרה?
 7. מתי ידון בית משפט במהלך פגרה?

 1. נקבע ע"י בימ"ש = נתון לשק"ד; נקבע בחיקוק = ניתן, מטעמים מיוחדים שיירשמו. יוארך רק על ידי ביהמ"ש/רשם המוסמך לדון בעניין.
 2. היום הראשון לא נספר.
 3. נספרים, למעט אם הם היום האחרון לביצוע פעולה, שאז נדחה המועד ליום חול לאחריו.
 4. סוכות; פסח; קיץ (16/7 עד 31/8).
 5. ככלל, כן. הפגרה לא עוצרת את מניין הימים!
  1. חריג: כאשר מדובר בהליכים שתקנות סד"א חלים עליהם. לדוגמא: ערעור על פס"ד בתביעה אזרחית. הזמן "קופא".
  2. חריג לחריג: בית המשפט הורה כי תקופת הפגרה כן תבוא במניין הימים.
 6. תוגש הבקשה למחרת תום תקופת הפגרה.
 7. שלושה מקרים:
  1. הוראת נשיא ביהמ"ש (או שופט שהוסמך) בעניין תיק ספציפי.
  2. עניין דחוף.
  3. הוראת מנהל בתי משפט לגבי סוג מסוים של עניינים שכן ידונו בפגרה.
  • במידה ובית המשפט אישר לדון במהלך הפגרה, אזי בבית המשפט "עסקים כרגיל": מגישים בקשות, מקיימים דיונים וכיו"ב.