4 ישראל וכרתים

צוללת דקר

  • נמצאה לא רחוק מכרתים.

מקומה של כרתים במפעל ההעפלה